Vijesti

PočetnaNovostiVijesti

LEAVE MANAGEMENT – AUTOMATIZACIJA PROCESA UPRAVLJANJA ZAHTJEVIMA ZA ODSUSTVO SA POSLA

27. januar 2020.

Kao rezultat zahtjeva tržišta i digitalizacije koja je transformisala postojeći i čvrsto ustaljeni poslovni model, M&I Systems, Co. je razvio aplikaciju Leave management. Ova aplikacija je dio Mobile Time Management rješenje i omogućava potpunu automatizaciju procesa unošenja, odobravanja i praćenja zahtjeva za odsustvo sa posla. U saradnji sa tržištem, razvijena je aplikacija koja je intuitivna, jednostavna za upotrebu i dostupna na Android i iOS operativnim sistemima. Takođe aplikacija je integrisana sa Beyond platformom, konkretno sa People BackOffice, čime se nakon odobravanja zahtjeva za odsustvo, proces nastavlja u ljudskim resursima.Leave Management je namijenjen svim zaposlenima koji su uključeni u proces podnošenja, odobravanja i praćenja zahtjeva za odsustvo sa posla. Zaposlenima je kroz aplikaciju omogućeno da unose zahtjeve dok se rukovodiocima/menadžerima pruža mogućnost njihovog odobravanja i praćenja u svakom trenutku.Osnovni benefit Leave Management aplikacije ogleda se u prebacivanju težišta sa zaposlenih u ljudskim resursima, na one zaposlene na koje se data aktivnost odnosi. Podnošenje zahtjeva rade zaposleni, odobravanje rade rukovodioci/menadžeri dok izradu rješenja rade zaposleni u odeljenju ljudskih resursa. Ovim se smanjuje broj koraka potrebnih za izvršavanje procesa podnošenja, odobravanja i praćenja zahtjeva za odsustvo sa posla, upotreba papirologije i vremena potrebnog za izvršavanje celokupnog procesa. Zaposleni u svakom trenutku imaju uvid u zahtjeve koje su podnijeli, statuse tih zahtjeva kao i koliko dana godišnjeg odmora im je preostalo.Uzimajući u obzir činjenicu da korisnici u većini slučajeva, ukoliko postoji opcija, daju prednost aplikacijama u odnosu na web portale kao pogodnijim za korišćenje, Leave Management mobilna aplikacija učiniće ovaj proces još pristupačnijim. Mogućnost da se u svakom trenutku, nezavisno od mjesta na kojem se nalazite, vidi jasna raspoloživost i planovi za odsustvo zaposlenih na jasan i vizuelan način, učiniće ovaj proces znatno efikasnijim.