Vijesti

PočetnaNovostiVijesti

The Power of Digital Enterprise is BEYOND Your Expectations

9. oktobar 2018.

Digitalizacija je imala uticaj na postojeći i čvrsto ustaljeni poslovni model, kao ni jedna promjena do sada. Sa sigurnošću možemo reći da gotovo sve kompanije danas koriste digitalnu tehnologiju u nekom obliku kao i da njihova brza evolucija može da predstavlja, kako priliku tako i pretnju za poslovanje kompanija. M&I Systems je, 27.septembra, 2018. godine, u hotelu Sheraton u Novom Sadu, organizovao dogadjaj sa temom The Digital Enterprise. Kroz program dogadjaja i niz prezentacija kao i use case-ova , prikazano je kako kombinovanje rješenja, tehnologija i znanja može da pomogne kompanijama da ostvare potpunu automatizaciju procesa i omogući joj da postane Digital Enterprise.

Kao odgovor na pitanja kao što su “Kako iskoristiti IT kao konkuretsku prednost u razvoju poslovanja”, “Kako preispitati postojeće poslovne modele”, “Kako unaprediti način na koji se isporučuju vrednost klijentima i način na koji se vrši adaptacija na promene” predstavljena je BEYOND digitalna platforma. Kako sve kompanije imaju više različitih IT sistema koje koriste, ova platforma će omogućiti efikasnu integraciju i komuniciranje ovih sistema. BEYOND će omogućiti digitalnu transformaciju vaše poslovne logike, analiza postojećih podataka i procesa u kompaniji rezultiraće kvalitetnim sistemom za donošenje odluka i end-to-end poslovanjem, čime će se maksimalno iskoristiti potencijal koji donosi digitalizacija.

Usled izazova koji nastaju digitalizacijom i razvojem tehnologije, termin robot, uz izmjenjen sadržaj, ulazi u svakodnevnu upotrebu. U nekim industrijama gotovo polovina aktivnosti koje pojedinci u kompanijama danas obavljaju, mogu biti automatizovane. Zaposleni svakodnevno obavljaju veliki broj zadataka koji zahtjevaju tačnost i brzinu, a koji ne moraju nužno zahtjevati odlučivanje. Brza evolucija tehnologije omogućila je razne opcije kojima se ostvaruje automatizacija poslovnih procesa i unapredjenje poslovanje. Nova članica M&I Systems, Co Grupe, Robotiq.ai je na dogadjaju predstavila svoju usku specijalnost i jedan od načina automatizacije poslovnih procesa -RPA (Robotic Process Automation).

Ovim putem se zahvaljujemo našim partnerima, kompanijama BDO Austrija i Scheer, na podeljenim informacijama i iskustvu u pogledu digitalne transformacije sa učesnicima dogadjaja, kao i starteškim partnerima dogadjaja, Vojvodjanskom ICT klasteru i MCB.