Scheer GmbH

PočetnaPartneriScheer GmbH

Scheer gmbhScheer GmbH je konsultantska i softver kompanija koja nudi svojim korisnicima veliki spektar usluga, od strategijskog menadžmenta do optimizacije poslovnih procesa kao i svojih interno razvijenih alata i informacionih sistema koji pružaju optimalnu podršku ovim procesima. Ciljevi, metodologija rada, razvoj proizvoda i usluga se fokusiraju na podršku kompanijama koje rade na digitalnom poslovnom modelu i digitalnoj transformaciji. Na međunarodnom tržištu Scheer Group čine Scheer Austrija, Scheer Holandija, Scheer Turska i Scheer E2E Švajcarska.

Scheer Grupa je na međunarodnom tržištu jedan od lidera u digitalnoj transformaciji. Kroz koncept „Digitize Your Business“ Scheer je razvio pristup kojim je moguće identifikovati potencijal novih digitalnih poslovnih modela i konkretne oblasti djelovanja čime se kompanijama omogućava da budu korak ispred svoje konkurencije kao i da iskoriste mogućnosti i prevazidju izazove koje digitalizacija donosi.


M&I i Scheer saradnja je započeta u 2018. godini i njeni benefiti će biti dugoročni, za kompaniju i za sve naše zaposlene. Kako su djelatnosti poslovanja M&I-a i Scheer-a veoma slične, ova saradnja nam omogućava razmjenu iskustva, znanja i uspješnih praksi poslovanja sa jednim od međunarodnih lidera u digitalnoj transformaciji.