BIS

PočetnaProizvodi i rješenjaBIBIS

PRATITE KLJUČNE PERFORMANSE POSLOVANJA – TRANSPARENTNO, JEDNOSTAVNO I BRZO

BIS (Business Intelligent Solution) rješenje omogućava kontinuirano praćenje svih poslovnih aktivnosti i procesa u organizaciji u domenu prodaje, finansija i nabavke, analiziranje i izvještavanje, mjerenje performanse koristeći ključne indikatore, dinamično, brzo i jednostavno uočavanje njihovog odstupanja od planiranih vrijednosti. Koristeći različite forme vizualizacije i prezentacije, raspoložive i na mobilnoj platformi, proizvod aktivno podržava operativno, taktičko i strategijsko odlučivanje.

Koji su benefiti?


Personalizovan, jedinstven i konsolidovan pogled na poslovanje
Jedinstven prikaz podataka iz različitih sistema (ERP, CRM itd.)
Minimizirani troškovi, kompleksnost i rizik
Pristup tačnim i real-time podacima
Ušteda vremena i troškova
Brza, efikasna i agilna reakcija na izazove na tržištu
Poboljšanje kvaliteta usluga
Povećana konkurentna prednost
Glavne karakteristike rješenja omogućavaju uvid u ove parametre kao i u mnoge druge, u zavisnosti od vaše djelatnosti poslovanja i potreba:

Data warehouse orijentisana arhitektura
BI okruženje bazirano na Data Warehouse skladištu podataka, predviđenom isključivo za analitičku obradu podataka.

Predefinisane metrike i izvještaji
Za sveobuhvatnu analizu ključnih poslovnih funkcija.

Predefinisani set KPI i dashboard-ova
Grafički interfejsi sa najvažnijim izvještajima i vizualizacijama ključnih indikatora, performanse prilagođeni korisniku i njegovoj poziciji.

Predefinisani skupovi podataka
Za ad-hoc kreiranje izvještaja i dashboard-ova po ključnim poslovnim funkcijama.

Specifična analiza po zahtjevu korisnika
Prediktivna, data mining, what-if analiza.

Self-service analiza
Intuitivan i interaktivan interfejs za pristup podacima, vizualizaciju, analizu i deljenje dobijenih informacija od strane krajnjih korisnika.

Automatizovana distribucija
Distribucija izvještaja, dashboard-ova i dokumenata velikom broju korisnika na automatizovan i personalizovan način. Omogućava on-time isporuku informacija u cilju donošenja pravovremenih odluka.

Odstupanje i alarmi
Signalizacija krajnjih korisnika u slučaju odstupanja od definisanih KPI-eva.

Mobilna platforma
Izvještaji i dashboard-ovi dostupni i na mobilnoj platformi, potpuno interaktivni, sa ciljem analiza i donošenja odluka „on the fly“.

Transakcije
Mogućnost povratne akcije na podacima (izmjena, brisanje, upis).

Geo analize
Mogućnost prikaza geo podataka na interaktivnim mapama.