Payroll outsourcing

PočetnaManaged ServicesPayroll outsourcing

Payroll outsourcingOutsourcing obračuna zarada podrazumjeva prepuštanje celokupnog procesa vezanog za obračun zarada, trećoj strani. Kako bi se efikasno i pravovremeno upravljalo procesom obračuna zarada, potrebno je imati znanje i razumjevanje ovog procesa, kao i razumjevanje i praćenje svih zakonskih i regulativnih promjena, koje su veoma česte. M&I Systems je trenutno rangiran među poznatim provajderima pune usluge obračuna zarada (u oblasti outsourcinga usluga) kao i provajderima softvera za obračun zarada u kontekstu licenciranja proizvoda. Cijeli proces je usko kontrolisan ISO standardima i NDA ugovorima. Rješenje je prilagodljivo zahtjevima i promjenama modaliteta obračuna u zavisnosti od industrije do industrije, kao i od biznisa do biznisa. Takođe, core proizvod, u određenoj mjeri, može biti prilagođen potrebama poslovanja kompanija.

Prepuštanjem cjelokupnog procesa obračuna zarada našem timu, vaša kompanija ostvaruje:


Minimalna upotreba papirne dokumentacije u procesima vezanim za obračun zarada
Pouzdanost obračuna zarada kao i obračun zarada i ostalih naknada prema unaprijed ugovorenim rokovima
Obračun zarada i ostalih naknada zaposlenih u skladu sa zakonima i regulativama, kao i pravovremeno praćenje promjena u zakonoma i regulativama koji se tiču procesa obračuna zarada
Upravljanja porezom i osiguranje odbitka za naknade, penzionu štednju i administrativne zabrane
Automatizaciju procesa obračuna zarada i izradu izvještaja prema zahtjevima klijenata kao i pravovremenu izradu i dostavu potrebnih izvještaja nadležnim institucijama
Napredni set izvještaja koji idu dalje od zakonski propisanih i obaveznih normi
Potpunu tajnost podataka u procesu obrade
Fiksiranje troškova koji su vezani za proces obračuna zarada
Uštedu vremenskih i finansijskih resursa, smanjenje potrebe za internim kadrovskim resursima koji su obučeni za ovaj proces i oslobađa potrebe za kupovinom softvera
Korišćenje savremene tehnologije u procesu