BRAIN

PočetnaProizvodi i rješenjaBIBRAIN

Real-time uvid u poslovanje kompanije

BRAIN je rješenje za proaktivno upravljanje poslovnom performansom, koje pruža real-time uvid u poslovanje kompanije. Kroz predefinisane metrike, KPI-eve i dashboardove po različitim poslovnim funkcijama, donosioci odluka biće u mogućnosti da pristupe podacima na način i u formatu koji odgovara njihovoj poziciji. Korišćenjem različitih analitičkih modela i formi vizualizacije, razmjenjuju se informacije i znanje na svim potrebnim nivoima u organizaciji, pri čemu je omogućeno donošenje pouzdanih i brzih poslovnih odluka, kao i preduzimanje pravovremenih akcija.

Koji su benefiti?


Transparentnost poslovanja u realnom vremenu
Brža, bogatija i preciznija, role-based analiza
Ubrzan i olakšan proces odlučivanja
Kvalitetnije i inteligentnije poslovne odluke
Smanjen pritisak na IT
Promjena korporativne kulture sa reaktivne na proaktivnu
Veće zadovoljstvo kupaca
Veća produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih
Poboljšana operativna efikasnost
Smanjenje troškova
Povećanje prihoda
Bolje performanse poslovanja
Glavne karakteristike BRAIN-a omogućavaju uvid u ove parametre kao i u mnoge druge, u zavisnosti od vaše djelatnosti poslovanja i potreba:

Predefinisane metrike, KPI i dashboardovi
Za sveobuhvatnu analizu performanse poslovanje po ključnim poslovnim funkcijama.

Predefinisani skupovi podataka
Za ad-hoc analizu i istraživanje podataka.

Dashboard
Grafički interfejs sa najvažnijim izvještajima i vizualizacijama, prilagođen korisniku i njegovoj poziciji.

Self-service analitika
Intuitivan i interaktivan interfejs za pristup podacima, vizualizaciju, analizu i djeljenje dobijenih informacija.

Animacija vremenske analize
Animacija kroz vremensku dimenziju u cilju identifikacije poslovnih trendova.

Geo analize
Mogućnost prikaza geo podataka na interaktivnih mapama.

360o drill
Razbijanje informacija na relevantne detalje i otkrivanje pozadine brojeva.

Automatizovana distribucija
Distribucija izvještaja, dashboard-ova i dokumenata velikom broju korisnika na automatizovan i personalizovan način. Omogućava on-time isporuku informacija u cilju donošenja pravoremenih, inteligentnih odluka.

Odstupanja i alarmi
Signalizacija krajnjih korisnika u slučaju odstupanja od definisanih KPI-eva.

Mobilna platforma
Izvještaju i dashboardovi dostupni na mobilnoj platformi, potpuno interaktivni, sa ciljem analize i donošenja odluka „on the fly“.

Real-time analitika