M&I Systems, Co. Group

PočetnaO namaM&I Systems, Co. Group

M&I Systems, Co. GroupM&I Systems, Co. Grupa postoji od 1991. godine, kada je osnovana kompanija M&I Systems, Co. U narednim godinama, Grupi su se pridružile i ostale kompanije, tako da M&I Systems, Co. Grupa danas ima 7 kompanija:

M&I Systems, Co. (Novi Sad i Beograd, Srbija)
M&I Systems, Co. GmbH (Grac, Austrija)
M&I Systems, Co. (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)
TIAC (Novi Sad, Srbija)
Procesna Inteligencija (Split, Hrvatska)
DocDep (Filadelfija, SAD)
Robotiq.ai (Zagreb, Hrvatska)

Prateći savremene koncepte i trendove tržišta koji uključuju machine learning, vještačku inteligenciju, inteligentnu analitiku i automatizaciju procesa, kao i svoju misiju, viziju i strategiju poslovanja, Grupa omogućava kompanijama transformaciju poslovanja, čime konstantno stvara nove prilike za unapređenje, inovaciju i rast. Glavne djelatnosti poslovanja Grupe su fokusirane na razvoj proizvoda, implementaciju, tehnološke usluge, konsultantske usluge i usluge podrške. Razvojem naprednih tehnologija koje prate i oblikuju svet informacionih tehnologija, M&I Systems, Co. Grupa je vremenom postala regionalni lider u oblasti poslovnog softvera i danas se nalazi u središtu poslovne i tehnološke revolucije.

Sa 200 zaposlenih, u 5 zemalja, velikim brojem konsultanata iz različitih oblasti poslovanja i univerziteta, savremenim tehnologijama i velikim brojem partnerstava u Evropi i SAD, M&I Systems, Co. Group konstantno radi na unapređivanju postojećih i razvoju novih proizvoda, prateći globalne IT trendove.

Vodeći i podržavajući kompanije u razvoju novih poslovnih modela, optimizaciji i implementaciji efikasnijih poslovnih procesa M&I Systems, Co. Group, pruža kompanijama šansu da iskoriste globalne i lokalne mogućnosti, kako bi postale Digitial Enterprise. Preko 400 kompanija i drugih organizacija, prepoznale su i izabrale M&I Systems, Co. Group kao pouzdanog partnera koji može da podrži njihov rast i razvoj kroz dugoročnu saradnju.