Robotiq.ai

PočetnaO namaM&I Systems, Co. GroupRobotiq.ai

Robotiq.aiRobotiq.ai je startup kompanija, koja kao glavno područje poslovanja ima automatizaciju poslovnih procesa putem softverskih robota (Robotic Process Automation - RPA). Osnovni cilj kompanije je da se svetskom tržištu predstavi nova platforma za dizajn softverskih robota, koja donosi niz inovacija i koja koristi najnovije tehnologije kao što su deep learning, chat bots kao i mnoge druge. Pored toga, kompanija nudi tržištu i usluge implementacije na već postojećim RPA platformama, pri čemu postoji partnerska saradnja sa dva vendora, Softomotive i UI Path.


Razvojem tehnologije, posebno automatizacije, termin robot, uz izmjenjen sadržaj, ulazi u svakodnevnu upotrebu. Kako zbog same atraktivnosti rješenja tako i zbog nužnosti usled izazova koji nastaju digitalizacijom, korišćenje robotskih aplikacija u raznim aspektima poslovanja će se značajno povećati u narednim godinama.