Korporativni SAP rollout

PočetnaProizvodi i rješenjaSAPKorporativni SAP rollout

Korporativni SAP rolloutKorporativni rollout se izdvaja kao jedan od mogućih pravaca u implementaciji SAP ERP rješenja. Karakterističan je za kompanije koje žele sistemska softverska rješenja za svoje poslovne procese u svim zemljama u kojima kompanija posluje.

Dva najčešće rollout implementacije su:


Usvajanje cjelokupnog rješenja matične kompanije uz prilagođavanje rješenja zahtjevima lokalnog zakonodavstva zemlje u kojoj se rješenje implementira, i
Usvajanje ključnih poslovnih procesa matične kompanije i fleksibilnost u usvajanju specifičnosti pojedinačnih tržišta kao i zahtjeva lokalnog zakonodavstva

Prema našem iskustvu, ključ uspjeha implementacije ovakvih rješenja u najvećoj mjeri je uslovljen upravljanjem promjenama. Tu se izdvajaju:


Odlučnost i posvećenost matične kompanije projektu kao i rješenost da usvojeno korporativno rješenje bude i implementirano
Fleksibilnost i spremnost na promjene u kompanijama za koje se globalno rješenje implementira (ćerke kompanije)
Stručnost i sposobnost implementatora da sve učesnike u procesu kroz ovaj proces sprovede što lakše i jednostavnije

Sama rollout implementacija poštuje iste principe i metodologiju ASAP (Accelerated SAP) kao i nezavisna implementacija SAP rješenja. Vremenski okvir projekta može da bude nešto kraći ali je ovo uslovljeno individualnim zahtjevima svake kompanije.