Procesna inteligencija

PočetnaO namaM&I Systems, Co. GroupProcesna inteligencija

Procesna InteligencijaProcesna Inteligencija utemeljena je na konsultantskoj ekspertizi u području upravljanja poslovnim procesima, ekspertizi postignutoj tokom niza godina poslovanja konsultanata na hrvatskom i regionalnom tržištu. Temelji poslovanja Procesne Inteligencije su postavljeni na ARIS tehnološkim rješenjima kao i na godinama iskustva u radu sa brojnim renomiranim kompanijama i javnim institucijama. Konsultanti Procesne Inteligencije su sertifikovani ARIS profesionalci. Fokus poslovanja je Business Process Management (BPM) i to BPM utemeljen na procesnom modelu. Konsultantske usluge koje se pružaju su duboko tehnološki i metodološki određene. Određuje ih ARIS tehnološka platforma, ARIS metodološki pristup i ARIS koncept.


Zašto baš Procesna inteligencija?Upravljanje poslovnim procesima (BPM) ima svoj životni ciklus. Kontrola poslovnih procesa, kontinuirani nadzor odvijanja poslovnih procesa sastavni je deo tog životnog ciklusa. Koncept procesne inteligencije predstavlja najnapredniji, najinovativniji pristup kontroli poslovnih procesa, pa i upravljanju poslovnim procesima uopšte. Taj koncept utemeljen je, ne samo na odgovoru na pitanje „Šta se događa sa našim poslovnim procesima?“, već i na odgovoru na pitanje „Zašto se ovo događa?“.

Primjenom koncepta procesne inteligencije dobićete objektivnu sliku o performansama vaših poslovnih procesa, o razlozima zašto su pojedini procesni Key Performance Indikatori (KPI) vaših poslovnih procesa takvi kakvi su, o tome – kako se vaši poslovni procesi „ponašaju“! U moru podataka prepoznati onaj pravi, među puno simptoma prepoznati uzrok – koncept procesne inteligencije to omogućava!

Ekspertiza Procesne Inteligencije pokriva: ARIS, BPM, BPA, Process optimization, Enterprise Architecture, Process Intelligence & Perfirmance Management, GRC, Process Governance.

Procesna Inteligencija je ovlašćeni partner Software AG.