Microsoft

PočetnaPartneriMicrosoft

MicrosoftM&I Systems, Co. već deceniju uspješno sarađuje sa kompanijom Microsoft, a rezultat višegodišnjeg partnerstva su mnogobrojna inovativna rješenja i proizvodi novosadske kompanije, kao i zadovoljni klijenti. Beogradska kancelarija Microsoft-a posluje od 2002. godine i od osnivanja bilježi zavidne rezultate u Srbiji i ostvaruje značajne pomake u razvoju lokalnog IT tržišta.


Domaća kancelarija Microsoft-a zaslužna je i za lokalizaciju najpopularnijih Microsoft-ovih proizvoda – operativnog sistema Windows i paketa za poslovnu produktivnost Microsoft Office. Tokom 2010. godine, najnovije verzije – Windows 7 i Office 2010 – promovisane su i na domaćem tržištu i to u istom trenutku kad i na drugim tržištima.

U Beogradu je u septembru 2005. godine otvoren i Microsoft razvojni centar, jedan od dvadeset u svijetu. Ovaj i drugi uspješni projekti, priznati kako na najvišem nivou korporacije, tako i od strane miliona korisnika koji ih svakodnevno primjenjuju, promovišu i ucrtavaju Srbiju kao važnu tačku na tehnološkoj mapi sveta. Sve to imalo je implikacija na razvoj rješenja i njihovu primjenu kod klijenata M&I Systems, Co. Group.