SAP Services

PočetnaManaged ServicesSAP Services

SAP ServicesRazvoj naše kompanije ima značajnu podršku i u razvoju SAP tima. U skladu sa tim, izdvaja se naša prepoznatljivost na tržištu kao partnera od povjerenja, kompanije sa kojom održavanje sistema podrazumjeva i njegovo konstantno unapređenje. Takođe, podršku pružamo i za sisteme u čijoj implementaciji nismo direktno učestvovali ali smo svojim znanjem i iskustvom spremni da odgovorimo i takvim izazovima.

Naš SAP tim pruža usluge u kontekstu:


Implementacije SAP integrisanog poslovnog rješenja,
Integracije SAP rješenja sa drugim neSAP aplikacijama,
Korporativnog rollout SAP rješenja
Podrške i održavanja SAP rješenja,
Upgrade sistema,
Unapređenja postojećih funkcionalnosti kroz SAP standardna rješenja, SAP industrijska rješenja i/ili dodatne razvoje,
Razvoja novih funkcionalnosti u skladu sa poslovnim potrebama klijenta,
Service Desk podrška za klijente (24/7)


Postoji nekoliko ključnih faktora koji će opredjeliti uspješnost realizacije SAP projekta:


Podrška top menadžmenta kompanije
Vođstvo projekta i projektna metodologija (ASAP metodologija)
Upravljanje promenama

Iskustvo našeg SAP tima obuhvata sledeće oblasti (SAP module i rešenja):


FI: Finansijsko računovodstvo
CO: Controling
MM: Upravljanje materijalima
SD: Prodaja i distribucija
PM: Održavanje pogona
PP: Planiranje proizvodnje
QM: Upravljanje kvalitetom
LE-WM: Logistika i upravljanje skladištem
HCM: Upravljanje ljudskim resursima
BPC: Poslovno planiranje i konsolidacija
BW: Izvještavanje
ABAP: Razvoji i interfejsi
BC: Tehnička podrška
PM: Upravljanje projektom