APS i INDUSTRIJA 4.0

PočetnaProizvodi i rješenjaAPSAPS i industrija 4.0

REALNI REZULTATI PLANIRANJA

Teško je ostvariti cilj Industrije 4.0 kad oko 99,9% evropskih proizvodnih kompanija, uključujući svjetski poznate korporacije, planiraju proizvodnju s ERP-om - zajedno s Excelom, papirom i olovkom.
Danas su mnoge kompanije povezale MES i WMS sa ERP sistemom. Sve više i više kompanija stavlja u upotrebu IoT aplikacije ili uspostavljaju M2M komunikaciju. Međutim, u svim digitalizacijama i umrežavanju, vrlo detaljan sistem planiranja proizvodnje predstavlja mozak fabrike, pri čemu su svi organi kompanije usklađeni sa ispunjavanjem svojih aktivnosti na vrijeme. U slučaju nedostatka ili neadekvatne metode planiranja proizvodnje, nastaju najskuplje vrste otpada. Ipak, tema planiranja proizvodnje teško se spominje u časopisima koji razmatraju Industriju 4.0.

Softver za napredno planiranje i termiranje treba posmatrati kao vezu koja nedostaje između ERP-a i MES-a. Prije nego što proizvodne kompanije konceptualiziraju ideal Industrije 4.0, top menadžment mora analizirati i ispitati trenutnu metodu i sistem planiranja proizvodnje. Nesinhroni procesi, dugo vrijeme proizvodnje i visoke zalihe u velikoj su mjeri rezultat neadekvatnog planiranja proizvodnje.

Dobar alat za planiranje proizvodnje izdaje naloge za pojedinačne resurse sa specifikacijama za optimalni redoslijed proizvodnih naloga. Kontinuirano koordinirana metoda planiranja sekvenci preduslov je za sinhronizaciju procesa. Preciznost i tačnost vremena plana redoslijeda/sekvenci od presudnog su značaja za JTI nivo. Nakon što ste to postigli, mozete započeti sanjati o industriji 4.0.
Asprova je jedan od vodećih svjetskih dobavljača APS sistema. Asprova softver za planiranje razvijen je sredinom 90-ih u saradnji s najvećim japanskim Lean proizvodnim kompanijama i otada se kontinuirano razvija kako bi bio u toku sa sve većim zahtjevima i predstavljao najmoderniju tehnologiju u svom domena. Mnoge kompanije koje danas koriste Asprova proizvode su na nivou koji je u skladu s Industrijom 4.0.

Asprova omogućava:


Potpuno automatski sistem planiranja
100% mapiranje specifikacija proizvoda, pravila postupaka i ograničenja
Realni rezultati planiranja
Gotovo realan status narudžbe u stvarnom vremenu: plan u odnosu na status proizvodnje
Visok nivo sinhronizacije procesa kroz cjelovito terminiranje sekvenci
Simulacija kratkoročnih / srednjoročnih / dugoročnih planova s različitim scenarijima
Izuzetno visoka brzina izračuna, reda sekundi
Svestrane osobine vizualnog planiranja rezultata
Omogućuje upravljanje unaprijed prepoznavanjem uskih grla / problema, tako da se mogu simulirati pravovremene preventivne mjere i na temelju kojih se može donijeti odluka.