Podrška

PočetnaManaged ServicesPodrška

Razvoj odnosa sa klijentima i podrškaU periodu snažne digitalizacije biznis je usamljen u nemilosrdnom okruženju ukoliko nema snažnu IT korisničku podršku. Naša vizija je da ne želimo biti samo podrška i/ili održavanje već pouzdan partner i ravnopravan saradnik u razvoju i unapređenju vašeg biznisa, zajednički prateći i uspješno savlađujući prepreke koje okruženje nameće i razvijajući rješenja koja će nas zajedno vinuti do liderske pozicije na tržištu i u okruženju. Snažan tim uspješno i svakodnevno podržava 250+ klijenata i tako 24h, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini efikasno i brzo rješava zahtjeve i izazove.

Dostupni kanali podrške:


CRM portal
E-mail
Call centar
Remote pristup
On site

Naša misija je da na svaki task, svakom korisniku, svakom klijentu pružimo visok kvalitet, ostvarimo efikasnost i postignemo efektivnost. Naš cilj je da svaki naš klijent zadovoljno i bezbrižno završi svoj radni dan. Sa tim u vezi omogućili smo fleksibilan način ugovaranja potrebnog nivoa podrške sa klauzulom da na kvartalnom nivou, a sve spram klijentovih objektivnih potreba, vršimo usklađivanje i promjenu ugovorenog nivoa podrške, što ostavljamo klijentu na izbor. I pored toga, kako nam je klijent zaista na prvom mjestu, sve ugovorene benefite koje klijent ne iskoristi u kvartalnom periodu, klijent dobija mogućnost prenosa u naredni period.