ERP

PočetnaProizvodi i rješenjaERP

Kompletno poslovanje na jednom mestuOsnovni koncept ERP-a je da svaku poslovnu funkciju posmatra kao dio cjeline svih poslovnih procesa preduzeća. ERP je strateški softver koji omogućava integraciju svih organizacionih dijelova i sinhronizaciju poslovnih funkcija u organizaciji, te povezivanje poslovnih procesa u jedinstven informacioni sistem.

Na ovaj način se omogućava automatizacija poslovanja, obezbjeđuje kontrola i optimalno korišćenje svih raspoloživih resursa u organizaciji. Obezbjeđuje se fleksibilnost u praćenju promjena koje nameće globalizacija i česte promjene potreba tržišta, povezivanje sa drugim sistemima, čime se dobija kompletna i transparentna slika poslovanja jedne kompanije.