Governance, risk and compliance (GRC)

PočetnaProizvodi i rješenjaBPM & RPAGovernance, risk and compliance (GRC)

SISTEMI KOJI FUNKCIONIŠU. AGILNI PROCESI. PAMETNIJE ODLUKE.

GRC pomaže kompanijama da zadovolje interne i eksterne zakonske i regulatorne zahtjeve istovremeno upravljajući poslovnim rizicima. Dostupna procesno vođena rješenja kombinuju Business Process Analysis (BPA) sa modelima toka rada (workflows) prihvatljivim i dovoljnim za reviziju i interni i/ili eksterni audit, pretvarajući na taj način Risk & Compliance Management u alat za strateško upravljanje.
Poverenje
Uspostavite kontrolu i prihvatljive nivoe rizika. Smanjite konflikte između poslovnog i kontrolnog odjeljenja.
Povećajte poslovnu agilnost
Identifikujte neusaglašenost i osnovne uzroke kako biste bili u mogućnosti da preduzmete potrebne mjere.
Brže se prilagodite novim regulativama i propisima
Analizirajte zakonodavstvo i propise u zahtjeve kojima se može razumno upravljati.
Identifikujte i smanjite rizik
Identifikujte, dokumentujte i procjenite rizike; procjenite finansijski uticaj i vjerovatnoću; i definišite mjere koje će omogućiti smanjenje rizika.
Smanjite rizik od kazni
Smanjite izloženost top menadžmenta kaznama koje nastaju kao rezultat neispunjavanja određenih uslova ili rokova.
Upravljajte upitnicima sa unapred definisanim rezultatima
Sprovodite periodične ili jednokratne upitnike/ scenariji uključuju identifikaciju rizika, reviziju dobavljača, analizu poslovnog uticaja i mnoge druge.
Analizirajte i komunicirajte izloženost riziku
Simulirajte rizik uz definisane lance poslovnih procesa; analizirajte zavisnos između poslovnih procesa, rizika i kontrole; koristite statističke metode da definišete vjerovatnoću rizika i distribuciju štete.
Smanjite kompleksnost
Integrišite sve regulatorne zahteve u jedan pristup i interni kontrolni sistem (ICS). Kreirajte pitanja za identifikovane problem i slabosti u ICS kako bi se mogli inicirati poboljšanja.
Poboljšajte monitoring i izvještavanje
Nadgledajte GRC proces putem desktop ili mobilnog dashborda. Smanjite redundantnost i osigurajte konzistentnost u pogledu podataka i izvještaja.
Poboljšajte efikasnost
Standardizujte GRC proces koristeći integrisanu platform koja pokriva više rizika i područja usklađenosti. Centralni hub takođe pruža “single point of truth” za sve aktivnosti usklađenosti.
Audit Management
Upravljanje revizijom (Audit management) pomaže internim revizorima/auditorima pri upravljanju dokumentacijom, rasporedu revizorskih zadataka, upravljanju vremenom i izvještavanjem. U svrhu osiguravanja doslednih informacija, sadržajem vezanim uz GRC (npr. politike, dokazi o provedenim testovima i kontrolama, izvještaji o incidentima, prethodni nalazi revizije itd.) u potpunosti se upravlja unutar dostupnog tehnološkog GRC rješenja.
Policy Management
Upravljanje politikama (Policy management) nudi potpuno integrialni tok rada za Policy management i GRC management. Povezujući uspostavljene politike sa pravilima, rizicima i procesima, omogućava se uspostavljanje “korporacione kulture usklađivanja” čime se umanjuju rizici. Čuvano u centralnom repozitoriju, postojeće politike je moguće “mapirati” u poslovni kontekst sa jasno definisanim odgovornostima, procesima na koje se odnose, ili drugim vezanim “objektima” (organizacionim dijelovima, dokumentima itd.).
Efektivni Complience & Risk Management
dokumentacijom, definisanim modelima toka aktivnosti (workflow), izvještajima i vizualizacijom kontrolnih ciljeva, kontrola i pridruženih rizika, anketama i (samo)procjenjivanjem, testiranjem i saniranjem nedostataka; uspostavljajući na taj način sistem redovne procjene efikasnosti i izvještavanja odgovornih tijela o statusu i nalazima.
Risk Management
Upravljanje rizicima (Risk management) je već ustaljena praksa u finansijskom i energetskom sektoru, a vrlo brzo se širi i u ostale privredne sektore i industrije. Risk Management se bavi prepoznavanjem rizika koji ugrožavaju ostvarenje ciljeva kompanije – ostvarenjem postavljenih finansijskih ili “performanskih” ciljeva, ali i izbjegavanjem “incidenata” koji mogu dovesti do direktnih gubitaka ili zakonskih neregularnosti.
Brzo prilagođavanje novim pravilima
Brzo prilagođavanje novim pravilima znači biti u toku sa promjenama u postojećoj regulativi, ali i biti sposoban prilagoditi se novim regulatornim zahtjevima. Da bi osigurali da kompanija djeluje usklađeno sa regulatornim zahtjevima, potrebno je prepoznati uticaj tih zahtjeva, povezati ih sa odgovarajućim poslovnim procesima i procedurama, ali i s “ponašanjem” kompanije.
Prenamena ili ponovno korišćenje poslovnih procesa
Prenamjena ili ponovno korišćenje poslovnih procesa, zahtjeva za usklađenjem i uz to vezanih izvještaja putem jedne, iste tehnološke platforme sigurno će osigurati brzo prilagođavanje novim pravilima.