BPM

PočetnaManaged ServicesBPM

BPM

Naši BPM konsultanti pružaju stručnu podršku svojim klijentima koja podrazumjeva sve aktivnosti od razvoja strategije poslovnih procesa do dizajna efikasnih poslovnih procesa, kao i uspostavljanja procesno orijentisane organizacije. Upravljanje poslovnim procesima i njihova optimizacija, nije jednokratna aktivnost. To je stalni pokušaj održavanja kompanije na optimalnom ili maksimalnom nivou performanse, u vrhu svog tržišnog segmenta ili čak korak isped njega. Naš tim eksperata je specijalizovan u pružanju konsultantskih usluga, utemeljenih na vodećim BPM rješenjima i ARIS softverskoj platformi, koja je u potpunosti integrisana sa metodologijom naših usluga. Taj integrisani pristup se zove ARIS Value Engineering (AVE) i opisuje jedinstven način za efektivno i efikasno upravljanje poslovnim procesima. AVE podrazumjeva povezivanje korporativne strategije, procesa dizajniranih u skladu sa strategijom, IT rješenja potrebnih kako bi podržali procesi, strategija, kao i kontrola izvršenja procesa.
Strategija
Cilj ove faze je definisanje ključnih faktora uspjeha za poslovne segmente kao i razvoj inicijalne, top-down procesne mape kao početne tačke za dalju analizu i optimizaciju poslovnih procesa.
Dizajn
Podrazumjeva mjerenje stvarnog potencijala poslovnih procesa koji se posmatra, nakon čega sledi povezivanje sa ciljevima koji se tiču ključnih indikatora performansi. Koristeći ovo kao osnovu, pristupa se reinženjeringu poslovnih procesa.
Implementacija
Dizajn poslovnih procesa, obogaćen iskustvom i najboljim praksama iz određene industrije, implementira se u poslovnu praksu organizaje.
Kontrola
Kontinuirano praćenje ključnih indikatora performansi otvara potencijal za buduća unapređenja poslovnih procesa i IT arhitekturu koja ih podržava.
Upravljanje promenama
Neizostavni dio našeg integralnog pristupa, kojim podržavamo organizaciju klijenta (u smislu ostvarenih projektnih ciljeva), tokom promjena na procesima.
Bilo da se radi o upravljanju odnosima sa korisnicima (CRM), upravljanju lancem nabavke (SCM), strateškom upravljanju korporacijom ili upravljanju ljudskim resursima (HRM), naši eksperti pružaju znanje i iskustvo potrebno za upravljanje poslovnim procesima u okviru određene industrije, rješenje za implementacije složenih informacijonih sistema, integracije poslovnih aplikacija, procesne portale, kao i poslovnu i procesnu inteligenciju. Mrežom naših partnera i saradnika osiguravamo efikasnu podršku našim međunarodnim klijentima i multinacionalnim kompanijama.