Business process analysis (BPA)

PočetnaProizvodi i rješenjaBPM & RPABusiness process analysis (BPA)

Agilni procesi. Moćne analize. Pametnije odluke.

Proces nije samo nešto što vaša kompanija radi, procesi su vaš posao. Međutim, u mnogim kompanijama, procesi nisu jasno identifikovani ili funkcionišu na neefikasan način. Bez obzira šta je djelatnost vašeg poslovanja, digitalni pristup procesima će u velikoj mjeri i na način koji omogućava mjerljivost, omogućiti poboljšanje poslovanja.

Šta su činjenice?


Svaka kompanija temelji svoje poslovanje na poslovnim procesima, nezavisno od njene veličine ili segmenta u kojem posluje.
Efikasni procesi omogućavaju kompaniji da svojim proizvodima i uslugama dođe do korisnika brže od svojih konkurenata i da brzo odgovori na tržišne promjene. BPA obuhvata dizajn, analizu, optimizaciju i komunikaciju poslovnih procesa.
Procesna standardizacija i transformacija
Zajedničko razumjevanje poslovanja uz pomoć definisanih, usklađenih poslovnih procesa koji omogućavaju brže reagovanje na tržišne promjene, promjene poslovne strategije i nove poslovne modele.

Unapređenje poslovnih procesa
Postiže se analizom poslovnih procesa (Business Process Analysis).

Poslovna transparentnost
Postizanje znanja o tome šta se zaista događa u kompaniji; temelj je za bilo kakvu promjenu, odluku ili uvođenje nove informacione tehnologije; omogućava brzo i pouzdano donošenje odluka uzimajući u obzir poslovne procese i performanse kompanije.

Procesna agilnost i efikasnost
Fleksibilni poslovni procesi osiguravaju brze reakcije na promjene tržišnih uslova i modela poslovanja.

Koji su ključni proizvodi?


ARIS Business Strategy
ARIS Architect/ARIS Designer
ARIS Connect
ARIS for SAP® Solutions
Model-to-Execute
ARIS Process Governance
ARIS Simulation