Vijesti

PočetnaNovostiVijesti

Nova članica M&I Systems, Co Grupe – Robotiq.ai

10. oktobar 2018.

Prije nešto više od mjesec dana, M&I Systems, Co. Grupi se pridružila nova članica, kompanija Robotiq.ai. Ovim, M&I Systems, Co. Grupu čini sedam kompanija: M&I Systems, Co. Srbija, M&I Systems, Co. Austrija, M&I Systems, Co. BiH, TIAC, Procesna Inteligencija, DocDep i Robotiq.ai.

Robotiq.ai je startup kompanija, koja kao glavno područje poslovanja ima automatizaciju poslovnih procesa putem softverskih robota (Robotic Process Automation - RPA). Osnovni cilj kompanije je da se svjetskom tržištu predstavi nova platforma za dizajn softverskih robota, koja donosi niz inovacija i koja koristi najnovije tehnologije kao što su deep learning, chat bots kao i mnoge druge. Pored toga, kompanija nudi tržištu i usluge implementacije na već postojećim RPA platformama, pri čemu postoji partnerska saradnja sa dva vendora, Softomotive i UI Path. Razvojem tehnologije, posebno automatizacije, termin robot, uz izmjenjen sadržaj, ulazi u svakodnevnu upotrebu. Kako zbog same atraktivnosti rješenja tako i zbog nužnosti usled izazova koji nastaju digitalizacijom, korišćenje robotskih aplikacija u raznim aspektima poslovanja će se značajno povećati u narednim godinama. Proširenje kompanijom Robotiq.ai, za Grupu predstavlja nove mogućnosti za rast, nova iskustva i nove izazove. Kao rezultat toga, otvorene su nove prilike za unapredjenje poslovanja i svih zaposlenih, čime je dodatno osnažena pozicija Grupe, kao partnera za digitalnu transformaciju.