Vijesti

PočetnaNovostiVijesti

Data-driven putovanje – Na kojoj ste stanici?

4. mart 2018.

Sveprisutna digitalizacija pretvara svijet u podatke, primoravajući kompanije da postaju više orijentisane na podatke, više vođene i upravljane podacima, u poslovno inteligentnom kontekstu, više ’data-driven’. Iako su benefiti data-driven organizacije jasni i primamljivi – poboljšana performansa, veća profitabilnost, snažnije inovacije, još uvek postoje tehnološki i poslovni izazovi koje je potrebno prevazići da bi kompanija zaslužila status ’data-driven’.

Šta je Data-driven?Data-driven pojam podrazumeva kulturu i tehnologiju koja omogućava dohvat, procesiranje i korišćenje podataka u cilju donošenja pravovremenih odluka koje poboljšavaju kvalitet proizvoda i usluga, korisničko iskustvo, operativnu efikasnost i konkurentnost.

Biti suštinski data-driven, za kompaniju znači pristupati svakoj odluci na bazi analize relevantnih podataka, dopuštajući informacijama i zaključcima izvedenim iz podataka da usmjeravaju pravac kompanije. Od svakog zaposlenog se očekuje da redovno prikuplja, analizira i uči iz podataka. Podaci se dijele i koriste za planiranje i izvještavanje uključujući kontinuiran interni monitoring definisanih strateških i poslovnih ciljeva.

Zašto data-driven?Danas se sve pretvara u podatak. Automobili, mobilni uređaji, stalno rastući broj aplikacija, mašina, ‘things’ – generiše konstantan priliv podataka i transformiše svijet oko nas.

Intuicija, pretpostavke i lične percepcije više nisu dovoljne da Vas razlikuju od konkurencije. Za istinsku konkurentnu prednost, potrebna je ogromna količina relevantnih podataka i brz i pouzdan proces odlučivanja baziran na snažnoj evidenciji. Odluka koja nije podržana podacima, sumnjiva je odluka.


Za korak ispred, neophodan je data-driven ‘gadget’. Koristeći data-driven pristup lako identifikujete trendove koji donose informaciju o efektivnim praksama, pomažu da osvjestite kritične tačke i otkrivaju moguće inovacije ili rješenja. Dobra vijest jeste da tehnologije pametnih analitika danas omogućavaju svakoj kompaniji da postane data-driven.


Koji su data-driven izazovi?Kako bi izazovi na data-driven putovanju bili uspiješno prevaziđeni, krucijalno je da ljudi promjene svoju svijest, a organizacija svoje procese.

Nestruktuirani podaci - Podaci koji nisu predefinisani ili se ne uklapaju u tradicionalne modele podataka (tekstualna dokumenta, slike, email-ovi, podaci sa senzora) predstavljaju dragocjen izvor podataka i sadrže vrijedne informacije, ali su teški za analitičku obradu od strane tradicionalnih analitičkih programa.


Neintegrisani sistemi - Organizacije često uporedo koriste različite informacione sisteme koji međusobno ili nisu ili su povezani na vrlo kompleksan način. Rezultat mogu biti konfliktne informacije imajući u vidu različite izvore, metode procesiranja ili konvencije imenovanja.

Nizak kvalitet podataka ili nedostupni podaci -Ponekad, kvalitet podataka jednostavno nije dovoljno dobar, bilo zbog siromašnih podataka na ulazu ili nedovoljno dobre integracije podataka. Sa takvom osnovom teško je očekivati dobar business intelligence.

Neusklađenost sa IT - Poslovne funkcije ne treba da zavise od IT odeljenja za potrebe analitike, oni moraju da upravljaju analitikom i izvršavaju je samostalno. Imajući u vidu konstantan pritisak na IT da isporučuje više po nižim troškovima, zahtjevi za analitikom mogu završiti na dnu njihove liste.

Analitička platformaSavremena analitička platforma sa svojim tehnološkim dostignućima predstavlja temelj data-driven kompanije, omogućavajući istoj bolje upravljanje podacima, izvršavanje kompleksnih analiza i vizuelizaciju rezultata na mnogo razumljiviji način. Tri su ključna elementa dobro postavljene analitičke platforme:

Upravljanje podacima
Dobra analitička platforma može procesirati bilo kakvu kombinaciju struktuiranih, polustruktuiranih I nestruktuiranih podataka. Automatska integracija između analitičke platforme i ostalih sistema osigurava da su najskoriji podaci uvijek raspoloživi I pravilno iskorišćeni.

Analitika
Presipanje beskrajnih redova karaktera je teži dio nauke o podacima. Prepuštajući ovaj zadatak specijalizovanim sotfverima, ostavljamo manje prostora za greške izazvane ljudskim faktorom, a više prostora za bavljenje rezultatima analize i njihovu primjenu. Kompleksne kalkulacije i analitike se pokreću klikom na dugme, čineći ih dostupnim bilo kom poslovnom korisniku.

Vizuelizacija
Krajnji rezultat analitičke obrade podataka jesu pametniji uvidi i pametnije odluke. Kroz različite forme vizuelizacije, rezultati analize postaju lako razumljivi za svakog korisnika već na prvi pogled, dok se izvještaji i dashboard-ovi brzo realizuju, otvarajući uvide velikom broju korisnika širom organizacije. Na ovaj način, poslovna inteligencija postaje jednostavna za prikaz i razumjevanje.

Kako do cilja? 10 DO’sUključite podatke i analitiku u Vašu suštinsku stratešku viziju. Data-driven kompanije prilagođavaju svoju kulturu podacima i analitici i mJenjaju svest svih svojih zaposlenih.

Birajte alate i tehnologiju na osnovu njihove iskoristivosti i planirane upotrebe podataka. Promenite postojeću tehnologiju i sisteme, tako da možete izvući veću vrijednost iz podataka i analitike.

Budite evangelista! Osigurajte da menadžment propoveda upotrebu i uticaj podataka na poslovanje.


Fokusirajte se na zapošljavanje top talenata. Gradite timove sa profesionalcima za analitiku i širokim poslovnim iskustvom radi bržeg sticanja uvida i donošenja boljih poslovnih odluka.


Ne skladištite podatke ako za to nema potrebe. Akcentujte dijeljenje podataka i kolaboraciju korisnika.


Iskoristite podatke, ne samo za poboljšanje ključnih operacija, već za kreiranje novih poslovnih kanala i novih poslovnih modela.


Koristite podatke za poboljšanje korisničkog iskustva. Korisničko iskustvo je razlika koja pravi razliku! Upoznajte svoje klijente, šta koriste ili ne koriste od Vaših proizvoda i usluga, analizirajte i brže reagujte na feedback, prepoznajte želje i potrebe Vaših kupaca, budite proaktivni!


Učinite prikupljanje podataka primarnom aktivnošću na nivou svih odeljenja, ojačajte zaposlene analitikama, mjerite i nagradite usvajanje.


Učite i investirajte u Machine Learning!

Učite i investirajte u Internet of Things!


Data-driven putovanje je već počelo. Ne zaboravite da izaberete pravog partnera koji će Vam biti podrška na putu do cilja!

Izvor: Controlling
Autor: Tijana Drljević