Studije slučaja

PočetnaO namaM&I Group UspehStudije slučaja

NIS - Rafinerija Pančevo

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi, osnovana 1949. godine sa sedištem u Novom Sadu. Osnovne djelatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet širokog asortimana naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti energetike. Ruska kompanija Gazprom Neft posjeduje 56,15% akcijskog kapitala NIS-a dok je 29,87% akcija NIS-a u vlasništvu Republike Srbije. Ostatak pripada građanima, zaposlenima, bivšim zaposlenima i drugim manjinskim akcionarima. Akcijama NIS-a trguje se na Beogradskoj berzi.


NIS (Rafinerija Pančevo) je želio da postigne saznanja o načinu na koji se poslovni procesi u stvarnosti odvijaju kao i da stvori preduslove za kvalitetnu analizu. Uspostavljeni repozitorijum procesa morao je biti transparentan, čitljiv i pregledan. Takođe, bilo je potrebno osigurati pretpostavke za efikasnu podršku implementaciji adekvatnog poslovnog informacinog sistema za informatizaciju ključnih procesa u NIS-u.(Rafinerija Pančevo) Osnovni cilj projekta je bio modelovanje, analiza i dizajn poboljšanja poslovnih procesa NIS-a uz pomoć ARIS metodologije i alata. Dodatne vrijednosti koje je NIS (Rafinerija Pančevo) želeo da ostvari ovim projektom uključuju modelovanje poslovnih procesa, uspotavljanje transparentnog repozitorijuma procesa koji će biti korišćen u edukativne svrhe zaposlenih koji učestvuju u procesima.

Projekat je omogućio sagledavanje svih mogućnosti ponuđenih tehnoloških rješenja odnosno, pružio je uvid u prednosti unapređenja poslovnih procesa koristeći ARIS metodološki pristup i tehnologiju.

Rezultat projekta uključivao je:
Model procesne strukture rafinerijskog poslovanja
Detaljnu mapa poslovnih procesa unutar definisanog opsega projekta
Mapirani end-to-end modeli poslovnih procesa
Listu definisanih ključnih indikatora učinka (KPI) za mjerenje efikasnosti poslovnih procesa
Lista procesa, rangiranih prema njihovom uticaju na ključne KPI-eve
Inicijative za unapređenje efikasnosti za 20% najuticajnijih procesa u skladu sa definisanim kriterijumima

Na osnovu AS IS repozitorijuma poslovnih procesa, sprovedenih kvalitativnih i kvantitativnih analiza i baze znanja, kreiran je predlog TO BE procesne strukture. Svi nedostaci koji su identifikovani u poslovanju, uzeti su kao polazna tačka za izradu predloga TO BE procesne strukture. Projekat je demonstrirao snagu ARIS metodologije, prednosti korišćenja ARIS platforme, kao i znanje i stručnost M&I tima prilikom uspostavljanja centralnog repozitorijuma procesne arhitekture i optimizacije poslovnih procesa.